Cholesterol een lekker stofje

Cholestorol is het meest belangrijkste stofje wat ons lichaam kent

Wat de artsen denken:
Er is ooit in 1937 geconstateerd dat cholesterol de oorzaak moet zijn van een hartinfarct of beroerte. Wanneer er metingen worden verricht zie je inderdaad een verhoogde cholesterol waarde. Men heeft nooit onderzocht waarom deze aanwezig is. Men gaat er domweg vanuit dat deze hoge waardes dus schadelijk is voor de gezondheid. Deze metingen zijn waardes die in het bloed voorkomen niet in het weefsel.

Wat is de werkelijkheid:
Cholesterol is een vettig stofje en in water oplosbaar is dat tal van functies heeft in ons lichaam. Het wordt voor 97 % door onze lever aangemaakt en vervoert door het bloed naar die plekken waar het nodig is. Het werkt als een natte pleister in de aders wanneer er een beschadiging optreedt.
B.v. wanneer we te weinig water drinken. Het bloed dikt in en krijgt een slijpende functie in de aderen. De kleine wondjes die ontstaan worden gerepareerd door cholesterol zodat ontreinigingen in het bloed niet kan blijven plakken aan de kleine wondjes en daardoor de mogelijkheid bestaat dat de aderen dichtslippen. Dat betekent dus dat bij het uitdrogen van het lichaam door te weinig drinken er meer cholesterol in de aderen circuleert. Begrijpelijk dat wanneer je een meting doet dat je bloed een verhoogde cholesterol waarde aangeeft. Dus hoe eenvoudig is het om minimaal 30 ml water per kg gewicht per dag te drinken. Daarmee zal de cholesterol zich in enkele dagen gaan stabiliseren naar de normale waardes.

Onze hersens zijn voor 20% opgebouwd uit cholesterol, door medicijn gebruik zullen de bouwstoffen die onder invloed van
vitamine D (zonlicht) minder cholesterol maken. Een verlaagde cholesterol is dodelijk een verhoogde cholesterol geeft alleen aan dat je voedingsgewoonte moet worden aangepast.

Door cholesterol verlagende medicijn gebruik zal het lichaam zich niet voldoende beschermen. Aderen en cellen kunnen zich niet met een laagje cholesterol beschermen en daardoor uitdrogingen. Door een jarenlange uitdroging door te weinig water te drinken zullen onbeschermde cellen, net zoals je pruimen droogt, gaan krimpen en uiteindelijk zal de DNA kern worden beschadigd.

Door medicijn gebruik, slechte voeding en te weinig water drinken heeft het lichaam geen mogelijkheid om nieuwe goede vervangende cellen te maken. Het lichaam zal overgaan met het maken van energie die wordt gewonnen uit glucose en de hersens zullen alle organen opdracht geven om zuinig te doen met energie. (slaperig gevoel, duizelig, honger, schilfers en droge / ruwe ellebogen)

Bij een sterke uitdroging zijn alle cellen ingepakt met cholesterol. Daardoor is de goede werking van de cel belemmerd en kunnen de cellen niet optimaal hun werk verrichten. Net zoals bij een motor wordt de gebruikte brandstof afgevoerd en maakt plaats voor nieuwe brandstof. Zo ook de cellen. Door de beschermende cholesterol laag zullen de cellen langzaam vervuilen en krijg je een zuurophoping binnen de cellen. Er is niet genoeg schone energie (water) aanwezig om de cellen uit te wassen.

Cellen worden een bron van parasieten en schimmels (Candida). Ophopingen vind je vooral op die plekken waar bloed wordt ontdaan van de ontreinigingen zoals de Lever, Nieren, Darm. Ook de andere organen kunnen door deze ophopingen minder goed functioneren.

Schimmels zoals Candida en sommige andere parasieten, zullen zich door de lage zuurgraad (PH < 6,5) zich gaan vermenigvuldigen
en proberen de vervuiling op te ruimen. Wanneer er dus een chronische uitdroging plaats vindt en er te weinig nieuwe bouwstoffen zijn. Zal het lichaam zich gaan beschermen tegen de schimmels en parasieten door de nog gezonde cellen te beschermen met kankercellen. Daarmee kunnen deze schimmels en parasieten beter hun werk doen zonder dat alle gezonde cellen worden aangetast.

Je ziet dan ook volgens de laatste onderzoeken dat kanker meer voorkomt bij mensen die cholesterolmedicijnen innemen.
Het is nooit te laat om het lichaam genoeg water en juiste voeding te geven. Neem geen medicijnen die je cholesterol verlagen. Luister naar je intuïtie, je zult zien dat het lichaam binnen 3 dagen reageert met vrolijkheid en met een schoon gevoel.

© 2011 Jorgos, natuurlijk!!!, Genezen.

Lees verder hieronder, maar jouw probleem met cholesterol is meer dat je waarschijnlijk te veel suiker en zetmeel producten gebruikt waardoor het lichaam in de jaren is gaan uitdrogen. Cholesterol verhoging is geen ziekte maar een symptoom dat je voedingspatroon moet gaan aanpassen.

Steeds meer mensen ontdekken stukje bij beetje de waarheid over zout, verzadigde vetten en cholesterol. Goedgelovige artsen die de dogma's van de farmaceutische industrie uitdragen ondanks de vele bewijzen die deze verouderde inzichten/hypotheses compleet onderuit halen.  De cholesterolremmers zijn alleen goed voor de farmaceutische industrie en de producenten van cholesterolverlagende margarines.
Recent onderzoek waarschuwt voor steeds meer bijwerkingen van deze medicatie en voedingsmiddelen. Uit studies naar plantensterolen in deze margarines blijkt o.a. dat de opname van vitamine D [link] en A worden verstoord. Twee zeer belangrijke vitamines die een belangrijke rol spelen bij de gezondheid van o.a. de slijmvliezen en longen maar ook een belangrijke rol spelen bij de preventie van kanker en diabetes. Volgens Amerikaanse experts zou voldoende vitamine D, 77% van alle kankergevallen kunnen voorkomen.

En juist dit soort ziekten komt veel bij ouderen voor. De farmaceutische industrie draait op angst. Angst verkoopt. Bang voor cholesterol, bang voor natuurlijk zout, bang voor het volgende griepvirus die blijkbaar volgens de kalender kan muteren in een nieuwe commerciële variant, bang voor gezonde verzadigde vetten zoals kokosolie. De voedingsindustrie op haar beurt speelt het grote angstspel graag mee. Zij jaagt de consumptie van linolzuur aan (slecht voor hart- en bloedvaten) en met de plantensterolen wordt het vitamine A en D tekort van veel ouderen nog verder vergroot.

Gert Schuitemaker van Ortho magazine waarschuwt al vele jaren in zijn magazine Ortho voor de problemen m.b.t. cholesterolverlagers en cholesterol verlagende margarines maar is een roepende in de woestijn. De reguliere media zwijgen helaas wederom in alle talen. Een herhaling van wat je zag tijdens de Mexicaanse griep hoax. In plaats van zelf op onderzoek te gaan papagaait men de gevestigde medische experts na. Een kritisch geluid is dan ook zelden te horen. Er zijn uitzonderingen zoals de onderzoeksjournalisten Melchior Meijer en Joop Bouma (Trouw) die het wel durven op te nemen tegen de machtige monopolisten.

Steeds meer wetenschappers durven uit de farmaceutische kast te komen en uitten kritiek op deze massale vorm van kwakzalverij. Dr. Uffe Ravnskov is een Zweedse arts/clinicus/onderzoeker die al jaren de cholesterol mythe aanvalt. Zowel via wetenschappelijk artikelen als via internet is hij het gevecht aangegaan met de cholesterolmaffia. Uit zijn laatste boek de volgende informatie:
Onthullingen over het grootste medische en commerciële bedrog van deze tijd.

Dr. Uffe Ravnskov vond het na vele jaren studie tijd worden om de feiten en fabels over cholesterol naar buiten te brengen. Het feit dat miljoenen mensen ten onrechte cholesterolverlagers slikken - het nummer één medicijn in de wereld - moet doorbroken worden. In een prettig leesbaar boek beschrijft dr. Uffe Ravnskov hoe onderzoeken worden verdraaid ten gunste van de farmaceutische industrie. De consument moet al deze feiten weten en aan zijn of haar gezondheid denken, i.p.v. de kas van de farmaceuten spekken. Dr. Ravnskov stelt vele 'wist je dat-vragen' die voor de consument angstvallig worden weggehouden door de industrie.

Wist je,

- dat je je geheugen kunt verliezen of agressief kunt worden, of zelfs suïcidaal, als je je cholesterol te veel verlaagd?

- dat je, wanneer je tot het mannelijk geslacht behoort, impotent kunt worden wanneer je je cholesterol verlaagd?

- dat door lage cholesterol het risico toeneemt dat je kanker krijgt?

- dat oudere mensen met hoge cholesterol het langst leven?

- dat veel van deze feiten al decennialang gepresenteerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, maar zelden door de voorstanders van de cholesterolhypothese aan het grote publiek vertelt worden?

- dat de cholesterolcampagne immense rijkdom creëert voor onderzoekers, artsen, medicijnfabrikanten en de voedingsindustrie?

- dat je de volgende bijwerkingen kunt krijgen als je cholesterolverlagende medicijnen slikt: je ziek voelen, spierpijn, spierzwakte, koorts, misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping, winderigheid, misselijkheid, zuurbranden, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid, een gevoel van zwakte, huiduitslag, jeuk, pijn op de borst, rugpijn, gewichtstoename, geheugenverlies, leverontsteking en tientallen andere aandoeningen?

1.
Cholesterol is geen dodelijk gif, maar van vitaal belang voor de constructie en het functioneren van alle lichaamscellen. Cholesterol is ‘goed’ noch ‘slecht’. Het cholesterolgehalte van het bloed wordt bepaald door talrijke factoren, zoals stress, lichamelijke activiteit, gewichtsverandering en roken.

2. Een hoog cholesterol veroorzaakt arteriosclerose (‘aderverkalking’) en hartinfarcten, zo wordt algemeen beweerd. Talrijke studies hebben echter laten zien dat mensen met een laag cholesterol net zo veel aderverkalking ontwikkelen als mensen met een hoog cholesterol.

3. Ons lichaam produceert 3 a 4 keer zoveel cholesterol als we met de voeding binnen krijgen. De productie stijgt wanneer we te weinig cholesterol eten en neemt af zodra onze voeding meer cholesterol bevat. Dit verklaart waarom het zo moeilijk is het cholesterolgehalte met de voeding te beïnvloeden.

4. Cholesterol en verzadigd vet in de voeding hebben niets te maken met de ontwikkeling van arteriosclerose of het risico op een hartinfarct. Meer dan 30 wetenschappelijke studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat infarctpatiënten in de periode voorafgaand aan hun infarct niet meer vet hebben gegeten dan gezonde mensen. 

5. Cholesterolverlaging met de medicijnen die werden gebruikt vóór de introductie van de statines, kan het risico te overlijden aan een hartinfarct niet verlagen; bovendien zijn deze medicijnen schadelijk voor de gezondheid en kunnen ze het leven verkorten.

6. De nieuwe klasse cholesterolverlagers, de statines, verlagen het risico op een hartinfarct, maar het effect is erg zwak en heeft niets met cholesterolverlaging te maken. Helaas zijn statines ook kankerverwekkend, tenminste in proefdieren. Of ze ook voor mensen kankerverwekkend zijn, weten we nog niet zeker, omdat de statines pas tien jaar worden gebruikt. Roken leidt ook niet binnen tien jaar tot longkanker.

7. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor minder dan 10 % van degenen die overlijden aan een hartinfarct. Echter beschermt een hoog cholesterol tegen infecties en leven oudere mensen met een hoog cholesterol langer dan oudere mensen met een laag cholesterol.

8.  Veel van deze feiten zijn gedurende de laatste decennia gepresenteerd in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, maar slechts weinigen zijn ervan op de hoogte.

9. De reden dat het publiek, artsen en de meeste onderzoekers hier nog nooit van hebben gehoord, is dat studies die de cholesterolhypothese tegenspreken, worden genegeerd of verkeerd worden geciteerd in de wetenschappelijke literatuur.

Gelezen in: http://www.cholesterolremmers.com/